ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW

Komory żelbetonowe wraz z wyposażeniem (elementy żelbetonowe o obiętości 410m²)

KLINIJ ABY POWIĘKSZYĆ
KLINIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usług Różnych "WADMAR"

Roboty reliningu dla rur betonowych Ø 1000mm o długości 202mb oraz dla rur betonowych Ø 500mm o długości 315mb

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sieć wodociągowa z rur PE   D=63-32-mm o łącznej długości 790m, w tym 36m metodą bezwykopową

KLINIJ ABY POWIĘKSZYĆ
KLINIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Przedsiębiorstwo Iniżynieryjno-Budowlane
"BOSZKO-KOZUBSKI"

Kanalizacja deszczowa metodą bezwykopową z rur PCV   Ø 300 i Ø 160 o długości 59mb

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Kanalizacja deszczowa PCV   Ø 400 o długości 54mb wraz ze studniami

KLINIJ ABY POWIĘKSZYĆ
KLINIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Wodociąg D=110 wraz z przyłączami o łącznej długości 2400mb

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Kanalizacja sanitarna PCV   D=250 metodą crackingu o długości 48mb

KLINIJ ABY POWIĘKSZYĆ
KLINIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe REMO SERVICE 2000

Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz z dwoma przepompowniami, osadnikiem i separatorem o łącznej długości 2850m

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Renowacja nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 1545m²

KLINIJ ABY POWIĘKSZYĆ
KLINIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Terenu i Urządzeń "BUDOSTAL-4"

Renowacja dróg i chodników z kostki brukowej o powierzchni 490m²

Przedsiębiorstwo Usługowe "IZOTERM-BIS"

Kanalizacja sanitarna i deszczowa o łącznej długości 320mb oraz renowacja gróg i chodników 845m²


2004 © Mariola Zimna