ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
PEŁNY ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG
  W ZAKRESIE WODNO - KANALIZACYJNYM
 1. Wykonawstwo i remonty sieci i instalacji wody pitnej
 2. Wykonawstwo i remonty sieci i instalacji wody pitnej p. poż.
 3. Wykonawstwo i remonty sieci i instalacji wody przemysłowej
 4. Wykonawstwo i remonty sieci i instalacji deszczowo-przemysłowych i sanitarnych
 5. Horyzontalne przewierty sterowane pod różnego rodzaju przeszkodami terenowymi (do Ø 500)
 6. Bezwykopowa technika wykonywania rurociągów wiertnicami poziomymi sterowanymi
  W ZAKRESIE ROBÓT ZIEMNYCH
 1. Wykonawstwo i remonty kolektorów wodnych i kanalizacyjnych
 2. Wszelkie prace ziemne własnym sprzętem zmechanizowanym
 3. Przemieszczanie mas ziemnych własnym sprzętem kołowym
 4. Wykonawstwo sieci i kanalizacji metodą bezwykopowych przewiertów sterowanych, crackingu (do Ø 500) i reliningu
 5. Przeciski rurami stalowymi (kretowanie) - do Ø 500
 6. Budowa i renowacja sieci podziemnych kanalizacyjnych metodą bezwykopową
  W ZAKRESIE ROBÓT SPAWALNICZYCH
 1. Wszelkie prace spawalnicze metodą łukową i gazową
 2. Wykonawstwo konstrukcji stalowych
  ROBOTY BUDOWLANE
 1. Żelbetowe i ciesielskie
 2. Roboty wykończeniowe
 3. Roboty antykorozyjne i termoizolacyjne
 4. Wykonawstwo i montaż przegród budowlanych
  INNE ROBOTY
 1. Wykonujemy rożnego rodzaju nawierzchnie i posadzki w technologiach : kostki brukowej, asfaltu, asfalto - betonu itp.
 2. Pełnimy funkcję Generalnego wykonawcy
 3. Zapewniamy obsługę geodezyjną geologiczną i geotechniczną
 4. Poprzez współpracę z naszymi kooperantami proponujemy :
  • projektowanie we wszystkich branżach budowlanych i energetycznych
  • projektowanie i wykonawstwo wentylacji i klimatyzacji
  • projektowanie i wykonawstwo konstrukcji stalowej z montażem na placu budowy
  • projektowanie i wykonawstwo robot elektrycznych siły i światła, rozdzielni niskiego i średniego napięcia, szaf sygnalizacyjnych i pomiarów elektrycznych.
2004 © Mariola Zimna