DOTACJE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu : Zwiększenie konkurencyjności Zakładu Remontowo-Budowlanego Wiaduk Wojdyła-Kolanko Sp.J. poprzez rozszerzenie zakresu usług dzięki zakupowi wiertnicy poziomej sterowanej oraz wózka widłowego

Nazwa beneficjenta: Zakład Remontowo-Budowlany "WIADUK" Wojdyła-Kolanko Sp.J.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie:www.rpo.slaskie.pl

Wartość całkowita projektu: 1.028.970,00 zł

Wartość dofinansowania: 60,00% kosztów kwalifikowanych t.j. 501.036,60 zł


Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe